Stichting informatie en Bestuurssamenstelling

Naam Stichting Prakkie Hoofddorp
KVK nummer: 82406987
RSIN 8624.57.245
IBAN: NL88RABO0367112043
Postadres Birkholm 88, 2133CH Hoofddorp
Bezoekadres Birkholm 88, 2133CH Hoofddorp
Telefoon 06 41 32 93 68
Email stichting@prakkiehoofddorp.nl

Voorzitter: Miranda Dekker
miranda@prakkiehoofddorp.nl
Secretaris: Carla Bakker 
carla@prakkiehoofddorp.nl
Penningmeester: Ronald Dekker 
ronald@prakkiehoofddorp.nl
Algemeen bestuurslid: Bram van Gent
bram@prakkiehoofddorp.nl
Algemeen bestuurslid: Natascha Heijstek
natascha@prakkiehoofddorp.nlANBI / Giften

Stichting Prakkie Hoofddorp is door de Belastingdienst aangemerkt per 7 juni 2021 als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.
U kunt ons helpen door een (periodieke gift) over te maken. Deze giften zijn voor uw Inkomstenbelasting aftrekbaar.

Doelstelling

De  Stichting  heeft  ten  doel  het  inzamelen  van  voedingsmiddelen  en  het ondersteunen van mensen die het niet zo breed hebben door de ingezamelde voedingsmiddelen gratis aan hen aan te bieden, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid

Zowel de bestuurders als de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun verrichtte werkzaamheden. Enkel als er onkosten worden gemaakt, zal er sprake zijn van een vergoeding op vertoon van de bewijsstukken.

Vermogen

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies en andere bijdragen
b. schenkingen, erfstellingen en legaten
c. alle andere verkrijgingen en baten